Uw gezondheid

Gezondheid is een fragiele toestand. Het ene moment ben je gezond en het andere ben je van ziek tot doodziek! Hoe vaak horen we niet het onbegrip over het snelle overlijden van iemand, waarbij plotseling een ernstige ziekte werd geconstateerd? “Hij was nooit ziek!” “Zij, zij was zo’n sterke vrouw en nu binnen een maand….!”.

Een steeds hoger percentage van mensen wordt tegenwoordig geconfronteerd met een min of meer ernstige ziekte of aandoening. Kanker in al zijn vormen neemt hand over hand toe. Luchtwegaandoeningen en allergieën nemen in snel tempo toe. Van elke 4 mensen is er momenteel al één in meer of mindere mate CARA-patiënt.

Over het ‘waarom’ bestaan vele theorieën en het aantal redenen is veelvoud, derhalve complex. Nochtans is duidelijk dat het veel te maken heeft met datgene wat we tegenwoordig doen of laten. Met wat we eten en drinken, en niet te vergeten, met wat we inademen. Ons leven is niet meer in balans, fysiek noch psychisch. Ons lichaam krijgt de verkeerde stoffen toegediend en protesteert, neen, raakt zelfs in verval. Ons DNA verzwakt!

Deze website over welzijnsproducten met haar links naar zusterwebsites, geven U de mogelijkheid om Uw weerstand, Uw rust, Uw gezondheid, Uw energie, Uw levenskracht weer terug te vinden. Allemaal op natuurlijke wijze!

Heeft U vragen? Bel ons gerust voor advies. Wij zijn reeds 18 jaar specialist/aanbieder van oplossingen voor een gezonder, gezond leven. Gezond…, het is nog mogelijk. Gelukkig maar.